Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τη διοργάνωση του Κυπέλλου Vergina, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την

Πανελλήνια Ένωση Χοροδιδασκάλων και Αθλητών Χορού
Τηλ.: 210 9336660
E-mail: info@dancesport.org.gr