Ο Σύλλογος

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χοροδιδασκάλων και Αθλητών Χορού (Dance Teachers and Sport Dancers Society of Greece) δημιουργήθηκε το 1994 με σκοπό την βελτίωση και την αναβάθμιση του Αθλητικού και Κοινωνικού χορού στην Ελλάδα και να βοηθήσει παράλληλα τους Χοροδιδασκάλους και τους Αθλητές Χορού να διδάσκουν, να διδάσκονται και να αγωνίζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χορού IDSF. και N.D.C.A. Συνεργάζεται δε με ανάλογους Συλλόγους του εξωτερικού.

Είναι μέλος της Εθνικής Χοροαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και ως εκ τούτου τα Διπλώματα των επαγγελματιών Χοροδιδασκάλων και ερασιτεχνών χορευτών είναι αναγνωρίσημα από αυτόν αλλά και δεθνώς, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους Αθλητές χορού είτε Επαγγελματίες είτε Ερασιτέχνες να λαμβάνουν μέρος σε αγώνες χορού στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Ο κ. Παυλίδης Δάνος και η κ. Σαντοριναίου Βούλα που είναι και από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου είναι πρωταθλητές Ελλάδος Ballroom, Latin και Theater Arts και διπλωματούχοι των Συλλόγων I.D.T.A., I.S.T.D., U.K.A. (Αγγλία), N.A.D.T.A (Αμερική), μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σαν Εξεταστές, Κριτές και Χορογράφοι στο Σύλλογο.

 

Σκοποί του Συλλόγου

α. Η ένωση των Χοροδιδασκάλων και Αθλητών χορού στην Ελλάδα σε ένα φορέα.
β. Η κατοχύρωση του επαγγέλματος των Χοροδιδασκάλων στην Ελλάδα.
γ. Η υποστήριξη, διάδοση, προώθηση του Αθλητικού και Κοινωνικού χορού μέσω των Χοροδιδασκάλων και Αθλητών χορού στην Ελλάδα.
δ. Η καθιέρωση και ο προσδιορισμός χορευτικών προσόντων Χοροδιδασκάλων και Αθλητών χορού σύμφωνα με τα υπάρχοντα διεθνή πρότυπα.
ε. Η διεξαγωγή εξετάσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα International style (διεθνές) και American style (αμερικάνικο) για Επαγγελματίες Χοροδιδασκάλους ή για Ερασιτέχνες Χορευτές, και η χορήγηση των αναλόγων πτυχίων, που θα είναι αναγνωρισμένα από την Εθνική Χοροαθλητική Ομοσπονδία Ελλάδος και θα έχουν ισχύ σε όλες τις χώρες του εξωτερικού.
στ. Η διδασκαλία και εκπαίδευση των Εθνικών χορών από διάφορες χώρες του κόσμου (Ballroom, Latin κ.λ.π), σύμφωνα με τα ήδη υπάρχοντα διεθνή πρότυπα και επίπεδα χορού (I.D.S.F., N.D.C.A.).
ζ. Η διάδοση και καθιέρωση των Ελληνικών χορών στο εξωτερικό μέσω του Συλλόγου.
η. Η διεξαγωγή, υποστήριξη, χορηγία Πανελλαδικών, Διεθνών αγώνων και Φεστιβάλ χορού για Επαγγελματίες και Ερασιτέχνες Χορευτές, σε συνεργασία με την Εθνική Χοροαθλητική Ομοσπονδία Ελλάδος
θ. Η τήρηση των διεθνών προτύπων και προδιαγραφών στους διάφορους Αγώνες χορού που θα γίνονται στην Ελλάδα.
ι. Η αντιπροσώπευση του Συλλόγου στον Εθνικό Οργανισμό Χορού και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Χορού (W.D.D.S.C.).
κ. Η οργάνωση σεμιναρίων και εκπαίδευση από διεθνείς Καθηγητές και Αθλητές χορού.
λ. Η εκλογή Κριτών, Εξεταστών, Χορευτών που θα αντιπροσωπεύσουν τον Σύλλογο στα διάφορα Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια, Φεστιβάλ, Αγώνες χορού.
μ. Η προαγωγή των δραστηριοτήτων του Συλλόγου και η επιδίωξη επικουρίας αυτού από το αρμόδιο Υπουργείο.
ν. Η συνεργασία με ανάλογους αναγνωρισμένους διεθνείς Συλλόγους και Οργανώσεις.


Δείτε επίσης
Διπλώματα

Διαβάστε για τα ερασιτεχνικά και επαγγελματικά διπλώματα, καθώς και για τα χορευτικά επίπεδα κάθε κατηγορίας. Αρχείο PDF

Αίτηση Εγγραφής

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής στις εξετάσεις του Συλλόγου. Αρχείο PDF

Βηματολόγια

Κατεβάστε τον οδηγό των αποδεκτών χορευτικών βηματολογίων στις εξετάσεις του Συλλόγου. Αρχείο PDF