Μέλη

Ως μέλη εγγράφοναι, κατόπιν αιτήσεως στην Γραμματεία οι επιτυχόντες στις εξετάσεις του Συλλόγου, ηλικίας 16 ετών και άνω, αφού προηγουμένως προταθούν από δύο τουλάχιστον μέλη και εγκριθεί η αίτηση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Κατηγορίες μελών

Τα μέλη του Συλλόγου κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες:

1. Επαγγελματίες χορευτές
Επαγγελματίας χορευτής θεωρείται όποιος:
- Είναι μέλος κάπoiου επαγγελματικού Συλλόγoυ με εξετάσεις.
- Εργάζεται σε κάποια Σχολή χορού σαν Χοροδιδάσκαλος.
- Λαμβάνει μέρος, σαν παρτενέρ κάποιου Ερασιτέχνη χορευτή σε Διαγωνισμούς Επαγγελματιών/Ερασιτεχνών ή Διδασκάλων/Μαθητών.
- Κάνει επιδείξεις χορού έναντι αμοιβής.
- Λαμβάνει μέρος σε Διαγωνισμούς που είναι για Επαγγελματίες Χορευτές μόνο.

2. Ερασιτέχνες Χορευτές
Ερασιτέχνης Χορευτής θεωρείται όποιος βλέπει τον χορό σαν διασκέδαση και τρόπο έκφρασης, ή σαν άθλημα που όμως χορεύει χωρίς να αναζητεί ή να λαμβάνει αμοιβή.

3. Επαγγελματίες Αθλητές Χορού
Οι Επαγγελματίες Χορευτές που λαμβάνουν μέρος κυρίως σε Διαγωνισμούς χορού.

4. Ερασιτέχνες Αθλητές Χορού
Οι Ερασιτέχνες χορευτές που λαμβάνουν μέρος κυρίως σε Διαγωνισμούς χορού.

Οι Επαγγελματίες και Ερασιτέχνες Αθλητές χορού με την ταυτότητα μέλους τους σε ισχύ, μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε αναγνωρισμένους Διαγωνισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και επίσης έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα θεωρητικά ή χορευτικά σεμινάρια που διοργανώνει ο Σύλλογος.

 

Πιστοποιητικό Αναγνωρισμένου Κέντρου

Ό Σύλλογος παραχωρεί στις Σχολές που συνεγάζεται το Πιστοποιητικό που τις εξουσιοδοτεί να προετοιμάζουν Επαγγελματίες και Ερασιτέχνες χορευτές για να δώσουν εξτάσεις και να αποκτήσουν ένα δίπλωμα ανγνωρισμένο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


Δείτε επίσης
Διπλώματα

Διαβάστε για τα ερασιτεχνικά και επαγγελματικά διπλώματα, καθώς και για τα χορευτικά επίπεδα κάθε κατηγορίας. Αρχείο PDF

Αίτηση Εγγραφής

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής στις εξετάσεις του Συλλόγου. Αρχείο PDF

Βηματολόγια

Κατεβάστε τον οδηγό των αποδεκτών χορευτικών βηματολογίων στις εξετάσεις του Συλλόγου. Αρχείο PDF